Przejdź do treści

Dostęp do Informacji Publicznej

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

Poradnik interesanta

Informacja na temat zajęcia pasa drogowego na terenie Gminy Mielno - pismo

Druki do pobrania

Rejestry; Ewidencje; Archiwa

Przedmiot i zakres działania

Zima 2021/2022

Kontrole

Przetargi na zbycie drzew

Zamówienia Publiczne

Zbywanie majątku

Nabór pracowników

Petycje

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga:

Na podstawie § 21 ust 5  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 poz.879 z późn.zm.) uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, od dnia 29 listopada 2021 r. wprowadzone zostają następujące rodzaje i formy ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie od dnia 29.11.2021 :

1.    Zadania realizowane są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

2.    Bezpośrednia obsługa interesanta możliwa jest przy realizacji spraw niezbędnych, niecierpiących zwłoki, których nie można zrealizować   korespondencyjnie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem PZD Koszalin.

3.    Na terenie urzędu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej oraz dezynfekcja rąk.

4.    Wnioski do urzędu można składać poprzez wysyłkę pocztą lub poprzez wrzucenie do skrzynki, znajdującej się przed budynkiem.

5.    Dokumenty dla interesanta będą wysyłane pocztą na wskazany adres, elektronicznie na wskazaną skrytkę. Osobisty odbiór dokumentów jest umawiany telefonicznie przez pracownika PZD Koszalin realizującego sprawę w przypadku takiej konieczności.

Dane teleadresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

76-015 Manowo

ul. Cisowa 21

Regon : 330-960-575;  Nip: 6692216215

tel. 94 340-72-76

fax. 94 342-44-26

E-mail: pzd@powiat.koszalin.pl  

Złóż wniosek drogą elektroniczną:

Platforma ePUAP

............................................................................................................................
Dane do wystawiania faktur


Nabywca: Powiat Koszaliński ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin,
NIP 669-23-87-595
Odbiorca /Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, 76-015 Manowo
ul. Cisowa 21
..................................................................................................................

Obsługa bankowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie informuje, iż od dnia 27.09.2020r. obsługę bankową jednostki pełni Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdyni, Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie 75-054 Koszalin, ul. Młyńska 20.

W związku z powyższym od 28-09-2020r. wpłat m.in. za decyzje za zajęcie pasa drogowego należy dokonywać na rachunek bankowy nr:

83 1020 2791 0000 7402 0312 2306

Wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy na nr:

95 1020 2791 0000 7902 0312 2330
....................................................................................................................

Opłata skarbowa

Wpłaty opłaty skarbowej prosimy dokonywać na  konto Urzędu Gminy w Manowie na rachunek bankowy numer:
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

02 8581 1014 2005 2000 0116 0001