Przejdź do treści

Dostęp do Informacji Publicznej

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

Poradnik interesanta

Informacja na temat zajęcia pasa drogowego na terenie Gminy Mielno - pismo

Druki do pobrania

Rejestry; Ewidencje; Archiwa

Przedmiot i zakres działania

Zima 2021/2022

Kontrole

Przetargi na zbycie drzew

Zamówienia Publiczne

Zbywanie majątku

Nabór pracowników

Petycje

Biuletyn Informacji Publicznej

STRONA ARCHIWALNA

 

Informujemy, że z dniem 05.10.2022r. została utworzona nowa strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie dostępna pod adresem: http://pzd.powiat.koszalin.ibip.pl/http://pzd.powiat.koszalin.ibip.pl/


Dane teleadresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

76-015 Manowo

ul. Cisowa 21

Regon : 330-960-575;  Nip: 6692216215

tel. 94 340-72-76

fax. 94 342-44-26

E-mail: pzd@powiat.koszalin.pl  

Złóż wniosek drogą elektroniczną:

Platforma ePUAP

............................................................................................................................
Dane do wystawiania faktur


Nabywca: Powiat Koszaliński ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin,
NIP 669-23-87-595
Odbiorca /Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, 76-015 Manowo
ul. Cisowa 21
..................................................................................................................

Obsługa bankowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie informuje, iż od dnia 27.09.2020r. obsługę bankową jednostki pełni Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdyni, Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie 75-054 Koszalin, ul. Młyńska 20.

W związku z powyższym od 28-09-2020r. wpłat m.in. za decyzje za zajęcie pasa drogowego należy dokonywać na rachunek bankowy nr:

83 1020 2791 0000 7402 0312 2306

Wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy na nr:

95 1020 2791 0000 7902 0312 2330
....................................................................................................................

Opłata skarbowa

Wpłaty opłaty skarbowej prosimy dokonywać na  konto Urzędu Gminy w Manowie na rachunek bankowy numer:
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

02 8581 1014 2005 2000 0116 0001