Przejdź do treści

Dostęp do Informacji Publicznej

PZD Koszalin

Poradnik interesanta

Informacja na temat zajęcia pasa drogowego na terenie Gminy Mielno - pismo

Druki do pobrania

Rejestry; Ewidencje; Archiwa

Przedmiot i zakres działania

ZIMA 2019/2020

Informacje o zakazie ruchu na drogach

Kontrole

Przetargi "na pniu"

Ogłoszenia

Zamówienia Publiczne

Zbywanie majątku

Nabór pracowników

PETYCJE

Biuletyn Informacji Publicznej

DO  ODWOŁANIA

W celu zmniejszenia zagrożenia koronawirusem, 

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie prosi o ograniczenie  bezpośredniego kontaktu interesantów do niezbędnego minimum.

Wobec powyższego prosimy  kontaktować się mailowo: pzd@powiat.koszalin.pl  lub telefonicznie:

94 3407276

Wszelkie informacje dotyczące załatwiania spraw znajdują się w zakładce Poradnik interesanta

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ZMIANA ADRESU  

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE

76-015 MANOWO

ul. CISOWA 21  

REGON : 330-960-575;  NIP: 6692216215

tel. 94 340-72-76
fax. 94 342-44-26

E-mail: pzd@powiat.koszalin.pl

Złóż wniosek drogą elektroniczną:

..................................................................................................................

OBSŁUGA  BANKOWA
BAŁTYCKI  BANK  SPÓŁDZIELCZY  W  DARŁOWIE
Numer konta podstawowego:
92 8566 0003 0110 98 34 2000 0001

UWAGA! 

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie informuje, iż od dnia 27.09.2020r. obsługę bankową jednostki pełni Powszechna Kasa Oszczędności  Bank Polski SA, Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdyni, Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie 75-054 Koszalin, ul. Młyńska 20.

W związku z powyższym od 28-09-2020r. wpłat m.in. za decyzje za zajęcie pasa drogowego należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
 83 1020 2791 00007402 0312 2306,

Wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy na nr:
95 1020 2791 0000 902 0312 2330

....................................................................................................................

OPŁATA SKARBOWA 
Wpłaty opłaty skarbowej prosimy dokonywać na  konto Urzędu Gminy w Manowie na rachunek bankowy numer:
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
02 8581 1014 2005 2000 0116 0001